Praha

Kompletní stavební realizace interiéru privátní kliniky plastické chirurgie od zpracování návrhu, projednání na dotčených úřadech, vypracování projektu interiéru a projektu pro provedení  stavby, stavební a interiérová dodávka až po uvedení do provozu.